INTERGOS

Łączna suma pozyskanych dotacji: 331 032,50 zł

Projekty zrealizowane w ramach współpracy

Zakup usługi polegającej na opracowaniu formuły nano-wypełniacza hydroksyapatytowego oraz metodologii wypełniania tytanowego implantu kręgosłupowego

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Europejski Fundusz Rozwojowy

331 032,50 zł